Home SÖ– 35 Jubileumsmärzen Untappd RateBeer

Producer:O/O Brewing
Beer:Märzen / Oktoberfest (Märzen)
ABV:5.8%
Reviewer:Reibert Arbring
Date:2020-05-23
Rating:3.80

Overall: Sweet malty, bitter grass. (3.8)

On-tap 330 ml at De Klomp.

rdb 0.7.15 (2020-07-15)